فرز الماسی مدل مخروطی بلند روند اج سیف DFS

225,000 تومان